ZNATNI PRIHRANKI S POVEČANO ENERGETSKO UČINKOVITOSTJO

Stroški energije pri proizvodnji papirja in kartona predstavljajo največji del proizvodnih stroškov. Zato je zelo smiselno čim bolj zmanjšati količino porabljene pare in tako učinkovito povečati svoj dobiček.

Sistem za rekuperacijo toplote je zasnovan tako, da omogoča, da se topel, vlažen zrak iz proizvodne linije ponovno uporabi za ogrevanje zraka in vode, ki sta potrebna v proizvodnem procesu in prezračevanje hale.

Naše izkušnje pri načrtovanju, namestitvi in vzdrževanju takih sistemov zagotavljajo prilagodljivo, prilagojeno in trajno rešitev za vsako tovarno kartona ali papirja.

STREŠNI ELEMENTI S KONCEPTOM DVOJNEGA STROPA

Eden od temeljev energetske učinkovitosti naše zaprte rešitve nape je inženiring dvojnega stropa nape.

DVIŽNA VRATA

Ko je potreben dostop do proizvodne linije z oskrbovalne strani, je izjemno pomembno, da je dostop enostaven in neobremenjen.

BOLJŠI DELOVNI POGOJI

Zaprti sistem nape Tip95 spremeni vašo proizvodno halo v osebju prijazno okolje, kjer so vplivi toplote, vlage, hrupa in prahu iz proizvodne linije minimalni.

Predstavite vaše želje in zahteve, ponudimo lahko rešitev za vsako težavo. Slednja pri nas postane izziv.

Visoka usposobljenost in dolgoletne izkušnje so zagotovilo, da bomo za vas pripravili najugodnejšo ponudbo in izvedli optimalno rešitev.